MR Sverige
   
MR SverigeMR Sverige
MR Sverige

Anbudsförfrågan MR Sveriges Ledarakademi

MR Sverige samlar landets tretton MR-föreningar. MR är ekonomiska föreningar som styrs
av förtroendevalda medlemmar. Sammanlagt är vi 94 förtroendevalda – styrelser,
valberedningar och revisorer.

MRs verksamhet består av tjänster inom jord, skog, entreprenad och bemanning.
Föreningarna tillsammans omsluter 1,1 miljarder och har de senaste åren haft en god
ekonomisk tillväxt som gett möjligheter till bra vinstutdelning till medlemmarna.

Föreningarna är välfungerande, affärsmässiga och växer organiskt. Det betyder att vi ökar vår
omsättning genom fler affärer, fler aktiva medlemmar och fler affärer hos varje medlem.

MR Sverige bildar under 2024 MRs Ledarakademi i syfte att stärka förvaltningen och
utvecklingen av såväl MR Sverige som MR Sveriges medlemsföreningar. MRs Ledarakademi
är en långsiktig och uthållig satsning med starkt engagemang från medlemsföreningarna vilket
kommer att öka möjligheterna till samverkan och erfarenhetsutbyte.

Ledarakademin är bildad av MR Sveriges styrelse vid möte 2024-01-30 och utifrån det här
dokumentet gör vi en öppen förfrågan att göras till utbildningsaktörer. Anbuden ska förutom
prisbild och kravuppfyllelse innehålla programförslag, metoder för delaktighet och
beskrivning av kvalitetssäkringen.

Läs mer....
Anbudsforfragan Ledarakademi MR Sverige 2024.pdf

 

Bakgrund sommar

Bli medlem i MR Sverige

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!