MR Sverige
   
MR SverigeMR Sverige
MR Sverige

Brandberedskap

MR samordnar landsbygdens resurser

Efter de stora skogsbränderna i västmanland och Hälsingland har nya krav ställts på att Sverige måste vara bättre förberett på att bekämpa skogsbränder. Lantbrukarna med sina gödseltunnor spelar en viktig roll i det arbetet. De kan hålla begränsningslinjer åt räddningstjänsten och ta sig fram på vägar som är svårframkomliga för traditionella brandbekämpande fordon. Gödseltunnan kan fyllas med vatten i vilken bäck eller å som helst och är fullastad med vatten inom några minuter. 

Flera av våra lokala MR-ringar har därför i samarbete med räddningstjänsten, Länsstyrelsen, försäkringsbolagen och LRF skapat en brandorganisation som kan stödja räddningstjänsten vid framförallt skogsbränder. På flera ställen erbjuder MR ett journummer dit räddningstjänsten kan ringa och begära hjälp. MR koordinerar och sänder ut de resurser som efterfrågas. 

 

Bli medlem i MR Sverige

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!