MR Sverige
   
MR SverigeMR Sverige
MR Sverige

Ryckte ut och skapade en bevattningslinje

Gnistor från skogsmaskiner flammade upp på Granbodaberget, en mil utanför Ånge, onsdag den 28 juli vid tolvtiden. Efter ett misslyckat släckningsförsök kom larmet om ett brandområde på tio gånger tio meter in till räddningstjänst­en. Det torra underlaget och tilltagande vind fick elden att spridas snabbt upp mot bergstoppen.

– När jag kom på plats var branden mycket större än de första uppgifterna. Jag begärde ut helikoptrar och flygplan från MSB. Sen skickade jag efter hemvärn och gödselspridare, säger Fredrik Edlund, räddningsledare i Medelpads räddningstjänst.

När MR Norrlands medlem Mattias Claesson fick telefonsamtalet hade han redan satt på sin gödseltunna. Det var bara att fylla traktorn med diesel, koppla på brandmunstycket och skicka iväg tunnan. För MR:s räkning var två tunnor snabbt på plats. Men vattentillgången var oviss.

– Ljungan är i närheten men vi kommer inte ner överallt med våra gödselspridare. Till slut hittade räddningstjänsten en tankplats bakom Hallsta skola där vi inte risk­erade köra fast, säger Mattias Claesson.  

Under onsdagseftermiddagen hade branden spridit sig till ett område på tusen meter med en front på 400 meter. Två helikoptrar och fyra flygplan vattenbombade området medan ett fyrtiotal mannar från räddningstjänsten och hemvärnet ringade in elden. På en liten skogsväg i eldens riktning åkte gödseltunnorna fram och tillbaka och skapade en begränsningslinje på tjugo meter med vägen.

– Vi blev ombedda att vattna efter en sträcka på cirka två kilometer på Granboda­bergstoppen. Därifrån såg jag rök men ingen eld, säger Mattias Claesson.

Redan på kvällen var branden under kontroll tack vare luftförstärkningen. Som en bonus började det också regna. På torsdagen avbröts insatsen efter att tio hektar brunnit och tunnorna kunde rulla hemåt.

– Begränsningslinjen var en plan B som aldrig behövde användas. Det är klart att det kostar en del men inte lika mycket som det hade kostat om vi inte fått stopp på eld­en, säger Fredrik Edlund.

Räddningstjänsten har på senare tid haft en kontinuerlig kontakt med LRF som kontaktar MR Norrland vid utryckningsbehov. Gödseltunnorna är inarbetade men Fredrik tror att det finns potential att utöka samarbetet.

– MR kan snabbt ställa upp med last­växlare vid brand till exempel. Med en sådan skulle vi inte behöva avvara en brandbil till att köra utrustning, säger Fredrik Edlund. 

I MR Norrland tänker också verksamhetsledaren Peter de Beau utanför boxen.

– Vi har inte bara tunnor utan stora resurser och kan hjälpa till med kort varsel. Utöver lastväxlare har vi till exempel bandvagnar. Vi tittar också på olika utbildningar för våra medlemmar, säger Peter deBeau.

Framöver får Ångebranden stå som typexempel för ett väl fungerande krissamarbete. 

– Tidigare har det ibland varit otydlig­heter kring vad och hur mycket vi ska göra på plats. I Ånge tänkte räddningstjänsten till i förväg och visste precis vad de ville ha. Det var proffsigt, säger Peter de Beau. 

Text: Daniel Arnfjell

Mattias Claesson 3-21

Bli medlem i MR Sverige

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!