MR Sverige
   
MR SverigeMR Sverige
MR Sverige

MR samarbetar med räddningstjänsten!

Gödseltunnor som resurs vid skogsbränder

MR samordnar landsbygdens resurser

Efter de stora skogsbränderna på sommrarna har nya krav ställts på att Sverige måste vara bättre förberett på att bekämpa skogsbränder. Lantbrukarna med sina gödseltunnor spelar en viktig roll i det arbetet. De kan hålla begränsningslinjer åt räddningstjänsten och ta sig fram på vägar som är svårframkomliga för traditionella brandbekämpande fordon. Gödseltunnan kan fyllas med vatten i vilken bäck eller å som helst och är fullastad med vatten inom några minuter.

Idag har MR via resursregistret en bra överblick över vilka maskiner som finns och genom att samarbeta med räddningstjänsten, Länsstyrelsen och LRF erbjuder MR en kontakt när det brinner. Räddningstjänsten ringer ett samtal som sedan koordinerar alla tunnor! Börjar det brinna så är landsbygdens resurser väl organiserade så att vi kan hjälpa till snabbt utan byråkratiska hinder.

Utöver brandbekämpning hjälper MR räddningstjänsten och markägare med bland annat eftersläckning, insamling av brandmateriel samt att utföra efterbevakning. Det kan också handla om andra tjänster som översvämningar, flyttning av djur och liknande.

MR samordnar landsbygdens resuser(1)

Bli medlem i MR Sverige

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!