MR Sverige
   
MR SverigeMR Sverige
MR Sverige

Många lokala maskinringar är ISO certifierade i Kvalitet och Miljö

Allt fler ringar väljer att certifiera sig enligt ISO 9001 och 14001.

– Det öppnar för att delta i upphandlingar, säger Kristina Eriksson, MR Sveriges samordnare.

Allt fler kunder kräver att leverantörerna ska vara certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet 14001.

– Certifieringen är en kvalitetsstämpel för vårt interna kvalitets- och miljöarbete, i relationen till våra kunder och i leverans av produkter och tjänster, säger Kristina Eriksson.

Hon är verksamhetsledare för MR Gävle Dala men också samordnare för hela MR:s certifieringsarbete.

MR Sverige har varit ISO-certifierat sedan 2016. Eftersom intresset från de lokala ringarna var starkt skapades snart ett projekt där MR Sverige tillhandahåller ett certifieringsparaply.

De lokala ringar som ingår i certifieringen är MR Västmanland, MR Sörmland, MR Sjuhärad, MR Öst, MR Gävle Dala, MR Norrland, MR Småland. MR Örebro, MR Gotland och MR Z.

– MR Mälardalen kommer att certifiera sig under året, säger Kristina Eriksson, som sköter kontakten med de lokala ringarna, och tillägger:

– Alla är medvetna om den kvalitetsstämpel som certifieringen innebär och att den öppnar upp för att delta i annars stängda upphandlingar. 

MR Sverige ett integrerat verksamhetssystem där kraven från ISO 9001, ISO 14001 och skogscertifieringen PEFC finns samlade.

Text: Olof Axelsson

 

ISO 9001_14001 Sv

Bli medlem i MR Sverige

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!