MR Sverige
   
MR SverigeMR Sverige
MR Sverige

Höstmöte med hela MR Sverige!

I dagarna har vi träffats i Arlanda, både delar av styrelserna och delar av tjänstemännen från alla ringar i Sverige. Det var två år sedan sist och det uppskattades mycket att får träffas och diskutera och processa tillsammans igen.

Vi startade med lunch och sen tog Kristin Ydefors, ordförande MR Sverige och Magnus Lindberg, VD MR Sverige taktpinnen. De berättade om året som gått och vad som jobbats med. Styrelsen har arbetat med startegiplanen för 2027 och Magnus har jobbat upp VD-nätverket och fått beslutsunderlag till styrelsen. Vi fortsatte att tillsammans processa hur vi kan arbeta framåt för att öka delaktigheten i alla led men också bli mer effektiva i vårt arbetssätt. Arbetet med de startade processerna skall bli färdigt till nästa höstmöte 2022.

Tack för härliga dagar!

Kristin Ydefors och Magnus Lindberg

Text och foto Kajsa Nilsson

 

 

Hela gruppen höstmötet 2021 (2).JPEG

Bli medlem i MR Sverige

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!