MR Sverige
   
MR SverigeMR Sverige
MR Sverige

Bli medlem

Genom ditt medlemskap i en lokal Maskinring får du tillgång till all den kompetens, behörighet och det stora urvalet av maskiner och teknik som finns samlat i våra föreningar.
Detta ger dig större möjlighet att tillgodose dina kunders behov genom att alltid kunna hänvisa dom vidare om inte just du har möjligheten att lösa uppgiften.
Du får också en trygghet i att lättare kunna hitta en ersättare vid tex maskinhaveri eller sjukdom.
Som en del av en större helhet ökar också möjligheterna att jobba mot större uppdragsgivare och även att kunna påverka branschorganisationer, eller ta del av upphandlade rabattavtal och andra förmåner.
För att bli medlem kontakta en av våra lokala ringar. 

Bli medlem i MR Sverige

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!