MR Sverige
   
MR SverigeMR Sverige
MR Sverige

PEFC ger oss tillträde till skogen!

I PEFC-certifierad skog får endast certifierade entreprenörer anlitas. Hittills är tre av MR:s ringar certifierade.

Mer än 15,8 miljoner hektar svensk skogsmark är PEFC-certifierad. Det betyder att endast entreprenörer som har certifi-eringen släpps in.

– För att MR:s medlemmar inte ska bli utestängda från denna marknad ser vi det som mycket viktigt att kunna erbjuda PEFC-certifiering för entreprenörer, säger Kristina Eriksson, samordnare för MR:s certifieringsarbete.

2013 övertog Sveriges Maskinringar PEFC-certifieringen från MR Småland som då varit certifierade sedan 2013.

Precis som med ISO 14001 och ISO 9001 står MR Sverige som ägare av certifikatet och är huvudansvarig. 

– De lokala maskinringarna äger rätt att agera ombud inom paraplyorganisationen och medlemmarna är PEFC-entrepren-örer, säger Kristina Eriksson.

Hittills är MR Småland, MR Öst och MR Gävle Dala certifierade med sammanlagt 21 entreprenörer

Text: Olof Axelsson

trees-3294681

Bli medlem i MR Sverige

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!