MR Småland
   

Tillgängliga resurser

Tunnorna är utrustade med ”sidorör”, vilket gör att vi kan sprida vatten upp till 70 m in i området utanför ”körbar” väg

Lastning / lossning görs av våra resurser med egna pumpar med en kapacitet på cirka 10 kbm/minut!

Ekipagen är från 8 kbm upp till ”gödseltrailers” på 40 kbm.

Pumpning av vatten med mobil pump med slang upp till 2 km. Kapacitet på 300 kbm/tim.

Mellanlager i bufferttankar med en volym mellan 70 kbm upp till 90 kbm.

Manskap för slangdragning, uppsamling av material efter insats,  efterbevakning åt mark- / skogsägare samt trafikdirigering

 

Bli medlem i MR Småland

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!